e-polonistyka 2

Red. Dziak Aleksandra, Żurek Sławomir Jacek
Wydawnictwo KUL
Lublin 2012

W książce e-polonistyka z roku 2009 podjęto próbę prezentacji, w jaki sposób i na jakich płaszczyznach trzeba dołożyć starań, aby polonistyka nie stała się dyscypliną anachroniczną. Za metodę przyjęto cyfrowe wyzwania w całej ich rozpiętości. Drugi tom poszerza te obserwacje i rozciąga je na kolejne obszary. Książka to zbiór różnorodnych tekstów z zakresu humanistyki otwartej na różne dyscypliny, nawet te, które pozostawały w metodologicznej i ideowej opozycji (np. technologia i literaturoznawstwo, językoznawstwo i cybernetyka). Poruszane tu zagadnienia pokazują perspektywy w zakresie stosowania nowych mediów i cyfrowych technologii zarówno w refleksji naukowej, jak i w dydaktyce.

Accessibility