Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców nr 01. Studia i materiały

Red. Michalska Małgorzata

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź 1988

W 1. tomie serii Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców znajdują się teksty pracowników i współpracowników Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego, które powstały jako podsumowanie 35-letniej działalność tej instytucji. Artykuły dotyczą metodycznych i merytorycznych aspektów nauczania języka polskiego jako obcego, traktują także o zagranicznych lektoratach m.in. w Hanoi, Wielkim Tyrnowie czy Lizbonie.

Accessibility