Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców nr 18. Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego 3

Red. Grochala-Woźniak Beata, Wojenka-Karasek Magdalena

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź 2011

W 18. tomie serii Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców znajdują się teksty stanowiące podsumowanie konferencji, która odbyła się w Łodzi w 2010 roku. Dotyczyła ona roli tekstu w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Tym razem skoncentrowano się wokół zagadnień takich jak: teksty medialne i teksty kultury, językowy obraz świata i jego rola w glottodydaktyce polonistycznej. Sporo miejsca poświęcono także roli filmu w nauczaniu jpjo oraz ważnym tematom kulturowym związanym z wiedzą o Polsce.

Accessibility