Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców nr 22. Błąd glottodydaktyczny

Red. Zarzycka Grażyna

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź 2015

 

 

W 22. tomie serii Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców znajdują się teksty poświęcone błędom pojawiającym się w procesie uczenia się języka polskiego jako obcego. Analizie poddane zostały błędy popełniane zarówno przez studenta, jak i nauczyciela, uwagę poświęcono mechanizmom powstawania błędów, sposobom ich eliminacji oraz błędom metodycznym nauczycieli języka polskiego jako obcego.