Metodyka kształcenia językowego Polaków ze Wschodu. Referaty i komunikaty z konferencji nt. „Metodyka nauczania języka polskiego dla Polaków ze Wschodu i Polonii (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. roku zerowego)”

Red. Mazur Jan

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin 1993

Pokłosie konferencji, która odbyła się w 1992 roku w Lublinie. Artykuły zebrane w tomie dotyczą trzech bloków tematycznych: metodycznego i językowego kształcenia Polaków ze Wschodu, programów i modeli kształcenia oraz upowszechniania kultury i problemów adaptacji środowiskowej młodzieży ze Wschodu. Niewątpliwym atutem publikacji jest wskazanie konkretnych rozwiązań problemów dydaktycznych, przed którymi stają wszystkie placówki zajmujące się kształceniem młodzieży ze Wschodu.

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I METODYCZNE I JĘZYKOWE KSZTAŁCENIE POLAKÓW ZE WSCHODU

JAN MAZUR: Metodyka nauczania języka polskiego w aspekcie specyfiki potrzeb Polaków ze Wschodu
HALINA ZGÓŁKOWA: Parametry warunkujące nauczanie leksyki dialogowej. Problemy metodyczne
HALINA WIŚNIEWSKA: Problemy nauczania ortografii nauczycieli ze Wschodu
GRAŻYNA PRZECHODZKA: Z problematyki interferencji językowej w nauczaniu języka polskiego Polaków ze Wschodu
MARIAN GÓRECKI, MAŁGORZATA STAWSKA: Błędy językowe charakterystyczne dla młodzieży polskiej ze Wschodu
PIOTR H. LEWIŃSKI: Aspekt czasownikowy w glottodydaktyce języka polskiego
JOANNA WÓJTOWICZ: Terminologia zapożyczona w nauczaniu języka polskiego ze Wschodu
GRZEGORZ RUDZIŃSKI: Próba oceny stanu wiedzy o literaturze polskiej w środowisku studentów I i II roku Uniwersytetu Łódzkiego, absolwentów szkół radzieckich
KINGA KOZAK: Problemy studentów polskich z Ukrainy w przygotowaniu się do studiów humanistycznych
MARIA CHŁOPICKA: Przygotowanie studentów roku zerowego do studiów medycznych
ROBERT DĘBSKI, MAGDALENA MAYS: Przygotowanie studentów roku zerowego do studiów technicznych i ekonomicznych

CZĘŚĆ II PROGRAMY I MODELE KSZTAŁCENIA POLAKÓW ZE WSCHODU

ZOFIA KALETA: O obecnych i przyszłych programach edukacji młodzieży polskiej ze Wschodu. Rok przygotowawczy i dalsza nauka (Propozycje)
BOŻENA OSTROMĘCKA-FRĄCZAK: Studia polonistyczne dla cudzoziemców w Uniwersytecie Łódzkim
BARBARA TARCZYŃSKA, ALINA ZABROTOWICZ: Założenia programowe Studium Metodyki Języka Polskiego UMCS (w świetle dotychczasowych doświadczeń)
JOLANTA TAMBOR: Metodyka nauczania języka i literatury polskiej jako cykl seminaryjny. Założenia programowe i realizacja
ANNA DUNIN-DUDKOWSKA, DANUTA ZIENDALSKA: Język polski dla biznesmenów (Zarys programu)
DOROTA KOZIEJA-RUTA, ANNA PAPROTNA: Model efektywnego nauczania języka polskiego na poziomie zaawansowanym w niehumanistycznej grupie polonijnej

CZĘŚĆ III NAUCZANIE KULTURY POLSKIEJ I PROBLEMY ADAPTACYJNE POLAKÓW ZE WSCHODU

BARBARA JEDYNAK: Metodyczne aspekty nauki o kulturze polskiej dla Polaków ze Wschodu
WALDEMAR ŻARSKI: Interferencja kulturowa w komunikacji językowej
ANNA TRĘBSKA-KERNTOPF: Kultura wartości zakodowania w języku a nauczanie języka polskiego jako obcego
GRAŻYNA BALKOWSKA: Nauka o kulturze w dydaktyce języka polskiego w grupie humanistycznej
GRAŻYNA ZARZYCKA-SULIGA: Swoi czy obcy – o trudnościach dialogu ze studentami polskiego pochodzenia ze Wschodu
ALICJA SKALSKA: Próby adaptacji środowiskowej studentów – przedstawicieli Polonii w Studium Języka Polskiego w Łodzi

CZĘŚC IV VARIA

HALINA ZGÓŁKOWA: Koncepcja słownika minimum polsko-wielojęzycznego
TERESA MICHAJŁOWICZ: Nauczanie języka polskiego na Wileńszczyźnie

Accessibility