Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej

Gębal Przemysław E.

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka
Kraków 2013

Publikacja jest poświęcona kształceniu nauczycieli języków obcych. Nowością jest pokazanie oraz omówienie i porównanie polskich modeli kształcenia na tle modeli niemieckich. Analiza i charakterystyka wzorców dotyczących nauczania języków obcych w Polsce i w krajach europejskich stała się podstawą do stworzenia zarysu glottodydaktyki porównawczej.

Accessibility