Problemy translatoryki i dydaktyki translatorycznej. Materiały sympozjum Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW (Białowieża, 15-17 grudnia 1983 r.)

Red. Grucza Franciszek

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa 1986

Większość artykułów poświęconych jest zagadnieniom translatorycznym, stanowią one bowiem jeden z podstawowych czynników determinujących możliwość współpracy zarówno kulturalnej, naukowej, gospodarczej, technicznej, jak i politycznej. Problematyka publikacji oscyluje wokół przekładu traktowanego jako akt komunikacji międzyjęzykowej i międzykulturowej.

SPIS TREŚCI

FRANCISZEK GRUCZA: Kilka słów o translatoryce i potrzebie kształcenia tłumaczy zawodowych – zamiast wstępu

FRANCISZEK GRUCZA: Tłumaczenie, teoria tłumaczeń, translatoryka

BARBARA Z. KIELAR: O adekwatnym ujęciu językowych właściwości tłumacza

IRENA BAGAJEWA: O niektórych przekształceniach składniowych przy tłumaczeniu z języka polskiego na angielski

ZBIGNIEW KEMPIŃSKI: Pojęcie błędu w tłumaczeniu ustnym

MONIKA ADAMCZYK: Alice‘s Adventures in Wonderland po polsku – wierność przekładu a jego recepcja wśród czytelników

JANUSZ WRÓBLEWSKI: A może można i należy tłumaczyć dosłownie?

STANISŁAW P. KACZMARSKI: Kilka uwag o studiach translatoryki w Edynburgu

KRZYSZTOF BOGACKI: Presupozycja francuskich spójników przyczynowych a tematyczno-rematyczna struktura zdania w polskim

WOJCIECH GILEWSKI: Z doświadczeń nauczania tłumaczenia kabinowego w ILS

PAWEŁ PŁUSA: Tłumaczenie w dydaktyce a dydaktyka tłumaczenia: nowe aspekty

ZDZISŁAW WAWRZYNIAK: Rozumienie i zrozumienie tekstu

CZESŁAWA DAJEWSKA, WITOLD J. DAJEWSKI: Analiza lemiczna a koncepcja lakum

Accessibility