Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2

Red. Janowska Iwona, Lipińska Ewa, Rabiej Agnieszka, Seretny Anna, Turek Przemysław

Księgarnia Akademicka
Kraków 2016 (wyd. I, 2011)

Programy nauczania języka polskiego jako obcego, które napisane zostały zgodnie z obowiązującymi standardami europejskimi oraz systemem certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego. Prezentowane materiały zostały opracowane dla wszystkich poziomów zaawansowania językowego (od A1 do C2). Książka stanowi pomoc dla metodyków i nauczycieli języka polskiego, jest także źródłem informacji dla studentów uczących się języka polskiego.

Accessibility