Rozwijanie i testowanie biegłości w języku polskim jako obcym

Red. Seretny Anna, Lipińska Ewa

Wydawnictwo Universitas
Kraków 2008

Publikacja zawiera teksty referatów wygłoszonych podczas trzeciej konferencji Sekcji Glottodydaktycznej Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, która odbyła się w Krakowie 19-20 października 2006 roku w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

SPIS TREŚCI

SŁUCHANIE

ADRIANA PRIZEL-KANIA: Rozumienie ze słuchu – strategie uczących się języka polskiego jako obcego
MAŁGORZATA GASZYŃSKA-MAGIERA: Słuchanie – sprawność trudna, zaniedbywana, czy źle uczona
ANNA BURZYŃSKA-KAMIENIECKA: Przydatność tekstu satyrycznego w testowaniu sprawności rozumienia ze słuchu – z doświadczeń egzaminacyjnych
ANNA DUNIN-DUDKOWSKA, ANNA TRĘBSKA-KERNTOPF: Propozycje ćwiczeń na rozumienie ze słuchu do podręcznika Ekonomia – to nie boli. Polski język ekonomiczny dla cudzoziemców

ORTOGRAFIA

BARBARA KRYŽAN-STANOJEVIĆ: Dyktando jako sprawdzian ogólnej kompetencji językowej
EWA LIPIŃSKA, ANNA SERETNY: Ortografia a słownictwo – razem czy osobno?

Z PROBLEMATYKI BŁĘDÓW OBCOJĘZYCZNYCH

ANNA DĄBROWSKA, MAŁGORZATA PASIEKA: Błędy językowe w tekstach pisanych przez cudzoziemców – wybrane problemy związane z klasyfikacją i oceną
ELŻBIETA MARKIEWICZ-PŁAWECKA: Błędy w łączliwości składniowej w tekstach pisanych przez Słowian znających język polski na poziomie zaawansowanym
AŁŁA KRAWCZUK: Kłopoty z opanowaniem polskiej rekcji w procesie nauczania Ukraińców sprawności pisania

KULTURA W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

GRAŻYNA ZARZYCKA: Kultura, lingwakultura, socjokultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego
JERZY KOWALEWSKI: Program kulturowy jako odpowiedź na trudności w nauczaniu języka polskiego na Wschodzie

VARIA

DANUTA PUKAS-PALIMĄKA: O potrzebie organizowania kursów przygotowujących kandydatów do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego

Accessibility