Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu w języku polskim jako obcym

Prizel-Kania Adriana

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka
Kraków 2013

Książka opisuje poszukiwania nowoczesnej metody nauczania rozumienia tekstu ze słuchu, co – przy dyskusjach na temat kształcenia języka ojczystego oraz języków obcych – jest niezmiernie ważne. Zaprezentowane badania łączą dydaktykę języka polskiego jako obcego z językoznawstwem, a szczególnie lingwistyką tekstu, lingwistyką kognitywną i psycholingwistyką. Publikacja może stanowić pomoc nie tylko dla lektorów języka polskiego jako obcego, ale też dla polonistów, kulturoznawców i dydaktyków innych języków obcych.

Accessibility