Sprawności przede wszystkim

Red. Seretny Anna, Lipińska Ewa

Wydawnictwo Universitas
Kraków 2006

Tom zawiera teksty referatów wygłoszonych przez uczestników konferencji zorganizowanej przez Sekcję Glottodydaktyczną Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego przy współpracy Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja odbyła się w dniach 18-19 marca 2005 roku w Krakowie. Tematem obrad była problematyka rozwoju sprawności językowych, przede wszystkim zaś sprawności mówienia i czytania, które stanowią ważne ogniwo procesu dydaktycznego. Przedstawione prace korzystają z różnych podejść i metodologii, a także odsyłają czytelnika do bogatej literatury przedmiotu.

SPIS TREŚCI

ZAGADNIENIA OGÓLNE

ANNA DĄBROWSKA, MAŁGORZATA PASIEKA: Błąd językowy – niedostatek kompetencji, luka w sprawności czy niewłaściwa strategia?

CZYTANIE

ANNA PILCH: Autoportret jako de-konstrukcja i auto-prezentacja. Uwagi o sposobach czytania tekstu poetyckiego, rozumieniu i interpretacji
EWA LIPIŃSKA: Sposoby angażowania prawej półkuli mózgowej w proces efektywnego przyswajania materiału językowego
ANNA SERETNY: Koncepcja inteligencji wielorakich Howarda Gardnera a nauczanie języka obcego
DANUTA PUKAS-PALIMĄKA: Efektywne techniki rozwijania sprawności czytania tekstów ze zrozumieniem
BOŻENA KRAWIEC: Nie wolno! Zabronione! – czyli o rozumieniu zakazów

MÓWIENIE

WACŁAW PRZEMYSŁAW TUREK: Czy uczymy cudzoziemców tego samego języka, którym mówią na co dzień Polacy?
GRAŻYNA ZARZYCKA: Moc dialogu… Przebieg i efekty sesji konwersacyjnych w wielonarodowej grupie studenckiej
IZABELA WIECZOREK: „Przysłowie prawdę mówi”. Etnostereotypy w przysłowiach a proces glottodydaktyczny
ANNA JANUS-SITARZ: Zabawy z Mrożkiem a nauczanie komunikacyjne
MARIA ELŻBIETA SAJENCZUK: Wywiad jako technika rozwijania sprawności mówienia w nauczaniu języka polskiego jako obcego w grupach wielokulturowych (z wykorzystaniem wybranych tekstów Ryszarda Kapuścińskiego)

SPRAWNOŚCI A CERTYFIKACJA ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

IWONA JANOWSKA: Testowanie sprawności mówienia w certyfikatowych testach biegłości dla poziomów B1, B2 i C2
ANNA BURZYŃSKA-KAMIENIECKA, URSZULA DOBESZ: Kształcenie sprawności a przekaz treści kulturowych i realioznawczych. Zeszyt testów Z Wrocławiem w tle. Zadania testowe z języka polskiego dla cudzoziemców. Poziom podstawowy, średni i zaawansowany

Accessibility