Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego

Red. Lipińska Ewa, Seretny Anna

Wydawnictwo Universitas
Kraków 2006

Kontynuacja ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Obie publikacje tworzą całość, wzajemnie się uzupełniając. Niniejszy tom stanowi zbiór artykułów koncentrujących się na szeroko rozumianym kontekście nauczania. Teksty uwzględniają m.in. uczącego się, nauczyciela, proces dydaktyczny, kontakty językowe itp. Ze względu na zakres podjętej problematyki, ujęcie metodologiczne, wartość merytoryczną i analityczną książka może być przydatna jako kompendium wiedzy z zakresu dydaktyki języka polskiego jako obcego.

SPIS TREŚCI

WŁADYSŁAW T. MIODUNKA: Wprowadzenie. Metodyka, dydaktyka, pedagogika a nauczanie języka polskiego jako obcego
EWA LIPIŃSKA, ANNA SERETNY: Wstęp

ZAGADNIENIA DYDAKTYKI OGÓLNEJ JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

UCZĄCY SIĘ I NAUCZYCIEL W PROCESIE DYDAKTYCZNYM

EWA LIPIŃSKA: Przyswajanie języka pierwszego a uczenie się języka obcego/drugiego
EWA LIPIŃSKA, ANNA SERETNY: Indywidualne cechy uczącego się a nauka języka obcego
EWA LIPIŃSKA: Czynniki wpływające na proces uczenia się
EWA LIPIŃSKA: Nauczyciel języka polskiego jako obcego
ANNA SERETNY: Autonomia uczącego się – wprowadzenie do zagadnienia

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO

WALDEMAR MARTYNIUK: Europejski system opisu kształcenia językowego a nauczanie języka polskiego jako obcego
ANNA SERETNY: Metody nauczania języków obcych a nauczanie języka polskiego – zarys
IWONA JANOWSKA: Przygotowanie kursu językowego- programy nauczania
EWA LIPIŃSKA: Nauczanie „zintegrowane”- autorski program tematyczny
DANUTA PUKAS-PALIMĄKA: Planowanie zajęć z języka polskiego jako obcego- konspekt lekcji

ZAGADNIENIA DYDAKTYKI SZCZEGÓŁOWEJ JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

PRZEMYSŁAW E. GĘBAL: Realia i kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego
ANNA SERETNY: Nauka o literaturze i teksty literackie w dydaktyce języka polskiego jako obcego/drugiego

JĘZYK POLSKI W ŚWIECIE

WŁADYSŁAW T. MIODUNKA: Język polski poza Polską
ANNA SERETNY: Certyfikacja znajomości języka polskiego jako obcego – polskie testy biegłości
WŁADYSŁAW T. MIODUNKA: Wartość języka polskiego na międzynarodowym rynku edukacyjnym i na rynku pracy. Uwagi po pierwszym roku certyfikacji języka polskiego jako obcego

Accessibility