Lubię czytać po polsku! Teksty i ćwiczenia do nauki języka polskiego jako drugiego. Część 1 i 2

Rabiej Agnieszka

Oficyna Wydawnicza „Fogra”
Kraków 2011

 

 

Zbiory tekstów i ćwiczeń rozwijających umiejętność czytania ze zrozumieniem. Powstały jako uzupełnienie serii podręczników do nauki języka polskiego jako drugiego Lubię polski! przeznaczonych dla dzieci w wieku 7-10 lat. Z tekstów mogą korzystać zarówno uczniowie, którzy uczą się języka polskiego z podręczników Lubię polski!, jak i dzieci, które zrealizowały materiał zawarty w podręcznikach – by utrwalić oraz rozszerzyć zdobyte umiejętności. Kolorowe ilustracje tworzą przyjazną dla dziecka szatę graficzną.

Lubię czytać po polsku! Teksty i ćwiczenia do nauki języka polskiego jako drugiego. Część 1
Lubię czytać po polsku! Teksty i ćwiczenia do nauki języka polskiego jako drugiego. Część 2