Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty!     

Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci i młodzieży na Ukrainie. T. I-IV

Jastrzębowska Agnieszka, Kołak-Danyi Katarzyna, Malinowska Małgorzata, Rabczuk Anna, Zackiewicz Dorota Red. Kajak Piotr

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Lwów 2015

 

 

Podręcznik przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy i uczących się języka polskiego jako obcego/ drugiego. Jego atutem z pewnością jest zanurzenie w obu kulturach – polskiej i ukraińskiej. Czterotomowe wydanie podejmuje coraz ciekawsze, ale i coraz trudniejsze tematy. Autorzy rozumieją potrzebę nauczania języka żywego, autentycznego oraz to, że jest on przede wszystkim narzędziem do wykonywania zadań o charakterze społecznym. Teksty podręcznika są redagowane ciekawie i starannie. To one budują model narracyjny, za którego pośrednictwem adresat poznaje dzieje pewnej ukraińskiej rodziny. Autorzy sięgają po istotne informacje dotyczące poprawnych zachowań społecznych, tradycję i zwyczaje, rytualizację i odświętność. Na uwagę zasługuje konwencja komiksu, bardzo bliska dzieciom i młodzieży. Większość zadań o charakterze interaktywnym ma formę projektu, co sprawia, że uczący się są zaangażowani w jego wykonanie i nabywają umiejętności językowe mimochodem, uruchamiając różne strategie językowe i pozajęzykowe.