Chcę pracować w Polsce. Podręcznik do nauki specjalistycznego języka polskiego jako obcego (B1)

Wiśniewska Agnieszka, Kokot Anna, Jasnos Marzena, Busiło Samanta

Fundacja Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi”
Warszawa 2015 (wyd. I, 2014)

Pierwszy podręcznik do nauki specjalistycznego języka polskiego jako obcego w serii wydawniczej Edukacja – Praca – Integracja. Teksty i zadania pozwalają nie tylko rozwinąć kompetencję językową, lecz zdobyć zasób środków i umiejętności umożliwiających wykonywanie zadań zawodowych. Publikacja jest adresowana do wszystkich uczących się języka polskiego, którzy planują podjąć lub zmienić pracę, uwzględnia potrzeby komunikacyjne związane z procesem jej poszukiwania, procedurą kwalifikacyjną, negocjacjami warunków pracy, legalizacją zatrudnienia itp. W podręczniku można znaleźć wiele praktycznych informacji o polskim rynku pracy, realiach prawnych i ekonomicznych, a także wzory dokumentów i form użytkowych.

Accessibility