Kiedyś wrócisz tu… Część I. Gdzie nadwiślański brzeg

Dąmbska Elżbieta Grażyna, Lipińska Ewa

Wydawnictwo Universitas
Kraków 2013 (wyd. I, 1997)

Pierwsza część podręcznika, przeznaczona dla poziomu średnio zaawansowanego, zawiera osiem jednostek lekcyjnych. Każda lekcja realizuje ściśle określony schemat: część komunikacyjna (fragmenty artykułów prasowych, zwroty i wyrażenia komunikacyjne oraz ćwiczenia), część tekstowa (tekst, objaśnienia do tekstu, ćwiczenia, wyrażenia idiomatyczne, tematy do ćwiczeń pisemnych lub ustnych, wiersz), część gramatyczna (wiadomości gramatyczne, ćwiczenia). Podręcznik stwarza możliwości do pracy samodzielnej, ale już np. część komunikacyjna wymaga obecności nauczyciela.

Accessibility