Wśród Polaków. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców. Część II

Rudzka Brygida

Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Lublin 1988

Książka ma wprowadzić w arkana mowy polskiej i zapoznać studentów z odmianami współczesnej polszczyzny oraz językiem potocznym. Podręcznik prezentuje podstawy poprawnego posługiwania się językiem polskim w codziennych typowych sytuacjach. Materiał dobrany jest tak, aby wyeksponować pewne cechy krajobrazu i kultury polskiej. Zawiera tabele i komentarze gramatyczne w języku angielskim, różnorodne typy ćwiczeń oraz uporządkowany materiał gramatyczny.

Accessibility