Kiedyś wrócisz tu… Część II. By szukać swoich dróg i gwiazd

Lipińska Ewa, Dąmbska Elżbieta Grażyna

Wydawnictwo Universitas
Kraków 2011 (wyd. I, 1997)

Druga część podręcznika, przeznaczona dla poziomu zaawansowanego C1, zawiera osiem jednostek lekcyjnych. Każda lekcja realizuje ściśle określony schemat: część komunikacyjna (fragmenty artykułów prasowych, zwroty i wyrażenia komunikacyjne oraz ćwiczenia), część tekstowa (tekst, objaśnienia do tekstu, ćwiczenia, wyrażenia idiomatyczne, tematy do ćwiczeń pisemnych lub ustnych, wiersz), część gramatyczna (wiadomości gramatyczne, ćwiczenia). Podręcznik stwarza możliwości do pracy samodzielnej, ale już np. część komunikacyjna wymaga obecności nauczyciela.

Accessibility