Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego – ćwiczenia

Tambor Jolanta

Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2016 (wyd. I, 2007)

Zestaw ćwiczeń z zakresu fonetyki i fonologii z nagraniami na płycie CD obejmuje zagadnienia teoretyczne i transkrypcję fonetyczną. Zadania zbudowano na ciekawym materiale językowym – utworach literackich, tekstach gwarowych, wypowiedziach obcokrajowców oraz osób z wadami wymowy. Publikacja stanowi uzupełnienie podręcznika akademickiego Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego.

Accessibility