Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego

Ostaszewska Danuta, Tambor Jolanta

Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2016 (wyd. I, 2000)

Podręcznik przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunków filologicznych.
W kompendium tym oprócz szczegółowych wiadomości z zakresu fonetyki i fonologii przedstawiono także propozycje nowatorskiego ujęcia pewnych zagadnień. Książka ma charakter zwartego, konsekwentnego metodologicznie wykładu uzupełnionego licznymi zestawieniami i wykresami. Pracę kończy rejestr cech fonologicznych wszystkich fonemów polskich.

Accessibility