Gramatyka języka polskiego

Jędrzejko Ewa, Kita Małgorzata

Ex Libris
Warszawa 2000

 

 

Książka zawiera zarys podstawowych wiadomości o budowie języka polskiego, w przystępny sposób prezentując poglądy i ustalenia językoznawstwa. Do rąk czytelnika trafiają różnorodne ćwiczenia, które pozwalają samodzielnie rozwiązywać problemy gramatyczne oraz teksty literackie ilustrujące omawiane zjawiska gramatyczne.