Morfologia współczesnego języka polskiego (fleksja). Część I

Krawczuk Ałła

Ukraińska Akademia Drukarstwa
Lwów 2007

 

 

Publikacja zawiera 14 wykładów z polskiej fleksji. Najpierw są to ogólne zagadnienia z morfologii, następnie omówione zostają kolejne deklinacyjne kategorie fleksyjne, a wreszcie szczegółowo zaprezentowane trzy deklinacje rzeczownikowe (męska, żeńska i nijaka) oraz deklinacja przymiotnikowa. Rozważania te mogą być przydatne dla studentów polonistyki (w Polsce i za granicą) zarówno w kontekście gramatyki opisowej, jak i kultury języka: poprawności fleksyjnej, kryteriów oceny innowacji fleksyjnych, kryteriów doboru końcówek. Do każdego wykładu dołączone są pytania i ćwiczenia sprawdzające oraz zestawienie podstawowej literatury dotyczącej poruszanych aspektów.

Wykład 1 – Przedmiot i zakres morfologii
Wykład 2 – Pojęcie morfemu. Klasyfikacje morfemów. Morf i allomorf
Wykład 3 – Pojęcie wyrazu. Kryteria wyróżniania wyrazu. Znaczenie gramatyczne wyrazu
Wykład 4 – Synkretyzm. Homonimia gramatyczna. Synonimia gramatyczna
Wykład 5 – Klasyfikacje części mowy 
Wykład 6 – Kategorie morfologiczne 
Wykład 7 – Kategoria rodzaju
Wykład 8 – Kategoria liczby
Wykład 9 – Kategoria przypadka
Wykład 10 – Kategoria deprecjatywności
Wykład 11 – Deklinacja męska rzeczowników
Wykład 12 – Deklinacja żeńska rzeczowników
Wykład 13 – Deklinacja nijaka rzeczowników
Wykład 14 – Deklinacja przymiotnikowa