Słownik tematyczny języka polskiego

Kita Małgorzata, Polański Edward

Wydawnictwo Edukacyjne Grafpunkt
Warszawa 2002

To nie tylko zbiór słów, wyrażeń frazeologicznych i przysłów, ukształtowanych wokół pewnych centrów tematycznych. Dzięki zgrupowaniu wyrazów w kręgi semantyczne słownik stanowi pomoc dydaktyczną dla osób, które mają stworzyć tekst na określony temat – tekst, w którym wykorzystane zostaną różne środki językowe.

Accessibility