Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców. Podejście porównawcze

Gębal Przemysław E.

Wydawnictwo Universitas
Kraków 2010

Monografia jest opracowaniem dotyczącym nauczania kultury i realiów w dydaktyce języków obcych. Publikacja jest skierowana nie tylko do nauczycieli języka polskiego jako obcego, ale także do dydaktyków innych języków obcych. Praca ma charakter podręcznikowy – prezentuje zagadnienia teoretyczne oraz propozycje rozwiązań praktycznych. Zawiera program nauczania kultury i realiów polskich zintegrowany z praktyczną nauką języka polskiego jako obcego.

Accessibility