Literatura polska od średniowiecza do końca XVIII wieku. Antologia w języku polskim i angielskim

Mikoś Michał J.

Wydawnictwo Constans
Warszawa 1999

 

 

Dwujęzyczna antologia literatury, w której przekłady (wyłącznie autorstwa Mikosia) opatrzone są licznymi objaśnieniami językowymi i rzeczowymi oraz komentarzami, Taka antologia jest potrzebna wszystkim anglojęzycznym studentom, nawet tym, którzy znają polski na poziomie zaawansowanym, ze względu na trudności językowe, jakie sprawiają każdemu czytelnikowi teksty literatury staropolskiej. Dwujęzyczność antologii jest przydatna w dydaktyce uniwersyteckiej także ze względu na zainteresowanie problematyką przekładoznawczą.

SPIS TREŚCI

INTRODUCTION

CHRONICLES LATIN
Jan Dlugosz Annals or Chronicles
RELIGIOUS POETRY POLISH
RELIGIOUS PROSE POLISH
SECULAR POETRY LATIN
Anonymous The Formulary of Jerzy
Anonymous About the Life and Miracles of Saint Kinga
SAMUEL TWARDOWSKI – Fair Pasqualina
WACLAW POTOCKI – The Progress of the War of Chocim
JAN SOBIESKI – Letters to Marysieńka
ZBIGNIEW MORSZTYN – To a Virtuous Lady
WESPAZJAN KOCHOWSKI – A Monument to the Brave Soldiers
STANISLAW H. LUBOMIRSKI – Somnus
JAN CHRYZOSTOM PASEK – Memoirs

RENAISSANCE
MIKOLAJ HUSSOWSKI – A Poem on Bison
BIERNAT Z LUBLINA – A Short Description of Aesops Life
JAN OF KIJANY – New Owlglass or Rather Newglass
ANDRZEJ FRYCZ MODRZEWSKI – On the Reform of the Commonwealth
LUKASZ GORNICKI – The Polish Courtier
PIOTR SKARGA – Sermons to the Diet
MIKOLAJ REJ – The Short Conversation
JAN KOCHANOWSKI – The Muse
MIKOLAJ SEP SZARZYNSKI – Sonnets IV
SEBASTIAN GRABOWIECKI – Spiritual Rhymes
SZYMON SZYMONOWIC – The Reapers
SZYMON ZIMOROWIC – Roxolans

BAROQUE
PIOTR KOCHANOWSKI – Gofred or Jerusalem Delivered
DANIEL NABOROWSKI – Epitaph for Jan Kochanowski Polish Poet
HIERONIM MORSZTYN – Mors ultima linea rerum
SZYMON STAROWOLSKI – Lament of the Distressed Mother the Polish

ENLIGHTENMENT
STANISLAW KONARSKI – On the Effective Method of Deliberating
FRANCISZEK BOHOMOLEC – To Sir Gregory A Drinking Song
ADAM NARUSZEWICZ – Voice of the Dead
IGNACY KRASICKI – Monachomachia or the War of the Monks
FRANCISZEK KNIAZNIN
A Complaint of a Canon Against the Smith
A Supposed Miracle or Cracovians and Moun
The Fop 
HUGO KOLLATAJ – Several Letters by the Anonym
STANISLAW STASZIC – Warnings for Poland
JULIAN NIEMCEWICZ – Yearnings in Solitude
CYPRIAN GODEBSKI – A Poem to the Polish Legions
KAZIMIERZ BRODZINSKI – To Hanna