Owoce balu na Wyspach

We wrześniu po raz kolejny z inicjatywy Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz nauczycieli ze Szkoły Polskiej w Luton-Dunstable odbyły się warsztaty dla nauczycieli języka polskiego w Wielkiej Brytanii. Na kurs do Luton przybyli nauczyciele pracujący w szkołach sobotnich. W przedsięwzięciu uczestniczyło ponad trzydzieści osób, które pracują w ośrodkach różnego typu zajmujących się nauczaniem języka polskiego dzieci polskiego pochodzenia.
Warsztaty metodyczne pt. Jak uczyć miłości do polszczyzny, czyli bycia dwujęzycznym prowadzone był przez dr Aleksandrę Achtelik i dr Małgorzatę Wójcik-Dudek. Wykład inaugurujący spotkanie wygłosiła dr Elżbieta Grabska-Moyle, nauczycielka ze szkoły w Luton. Warsztaty zamykał panel dyskusyjny, poświęcony podobieństwom i różnicom pomiędzy podstawą programową w kształceniu języka ojczystego w szkole polskiej i angielskiej, prowadzony przez Bożenę Briggs i Małgorzatę Wójcik-Dudek.
Warsztaty miały na celu integrację nauczycieli działających na terenie Wielkiej Brytanii, wymianę doświadczeń w nauczaniu dzieci bilingwalnych oraz rozpoczęcie prac nad stworzeniem programu nauczania w zakresie języka polskiego dla szkół sobotnich. Zajęcia spotkały się z żywym zainteresowaniem uczestników. Ponadto nauczyciele pracujący na Wyspach podkreślali konieczność zorganizowania kolejnych spotkań ze względu na nowe problemy, przed którymi stanęli, zajmując się pracą glottodydaktyczną w Wielkiej Brytanii. Dotąd bowiem najczęściej uczyli młodzież, dla której język polski był drugim językiem, teraz sytuacja się zmieniła. Pracują w zespołach, w których obok siebie uczą się dzieci, dla których polski jest drugim lub pierwszym językiem. Stawia to przed nauczycielami konieczność modyfikacji programów nauczania, wyznaczenia sobie celów oraz stosowania nowych technik i strategii.
Podczas spotkania wykładowcy z Polski przekazali nauczycielom książki do nauczania języka polskiego, które zostały pozyskane przez Stowarzyszenie od polskich wydawnictw.

     Warsztaty zostały zorganizowane m.in. dzięki funduszom pozyskanym na ubiegłorocznym balu charytatywnym Stowarzyszenia.