Pierwsze zajęcia terenowe Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie

20-02-2018

17 lutego 2018 roku słuchacze Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie prowadzonych na Wydziale Filologicznym UŚ wzięli udział w pierwszych zajęciach terenowych zatytułowanych Śląskie narracje w okręgu przemysłowym. Zajęcia składały się z trzech bloków, pierwszy z nich odbył się w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie – uczestnicy zapoznali się z ofertą zajęć edukacyjnych w skansenie, a następnie udali się na krótkie zajęcia warsztatowe do kilku obiektów. Drugi blok przeprowadzony został w Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Słuchacze wysłuchali wykładu dr. Ryszarda Chybiorza z Wydziału Nauk o Ziemi poświęconego zróżnicowanej budowie geologicznej Śląska, by później skonfrontować te wiadomości z podziemną rzeczywistością kopalnianych wyrobisk. Trzecia część przeprowadzona została w Gliwicach w dwóch filiach miejskiego muzeum: w Oddziale Odlewnictwa Artystycznego odbyły się miniwarsztaty odlewnicze, przekazane także zostały informacje o działaniach edukacyjnych placówki, a w Gliwickiej Radiostacji zaprezentował swoją ofertę Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. Zwieńczeniem wyjazdu stał się wykład dr. Krystiana Węgrzynka poświęcony narracjom chorzowsko-zabrzańsko-gliwickim w dziełach literackich.

Studia są współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.