Pokaż język. Słowem o słowie

Violetta Frankowska, Brigitte Schniggenfittig, Jörg Wagner, Miłosz Woźniak

Redaktorka merytoryczna i językowa wersji polskiej: Jolanta Tambor

Ilustracje: Dieter Gilfert

 

 

Dr Frankowska i dr Woźniak odczarowują gramatykę (uniwersyteckie.pl)

Tematem 30 krótkich rozdziałów tej książki są wybrane fenomeny słownictwa, prezentowane metaforycznie jako skarby do odkrycia. W sposób prosty, ale również zabawny, z wieloma inspiracjami do własnych odkryć, wyjaśniane są kwestie semantyki, etymologii, gramatyki oraz migracji słów. Autorzy wychodzą od obserwacji dotyczących sposobu porozumiewania się zarówno zwierząt, jak i ludzi, by następnie zainteresować wyjątkowością ludzkich dźwięków. Jak to możliwe, że w języku polskim „tylko” z około 40 głosek może powstać milion wyrazów? Czym w ogóle jest słowo? Jak to się dzieje, że słowa coś oznaczają? W jaki sposób ich znaczenie się zmienia? Czy wszystko się jakoś nazywa? Dlaczego niektóre wyrazy zanikają i jak powstają nowe? Dlaczego niektóre słowa mają więcej znaczeń, a my nie gubimy się w ich gąszczu? Oprócz kwestii polisemii książka porusza również sprawę synonimów, homonimów oraz eponimów. Omawiane są także tematy tabu i ich zastępniki, a więc eufemizmy. Metafory, nazwy miejscowości i nazwiska to kolejne tematy. Rozdziały o anagramach i palindromach zachęcają do zabawy językiem. Wspomniano o zagadnieniach dotyczących gramatyki, wskazując na przykład na znaczną rolę afiksów czy wyrazów funkcyjnych. To książka popularnonaukowa do czytania i przeglądania w domu. Może ona również być uzupełnieniem zajęć o języku i materiałem pomocniczym dla nauczycieli i lektorów. W tym celu zamieszczono indeks niezbędnych pojęć lingwistycznych. Przytoczone przykłady słownictwa po części pochodzą z literatury polskiej, dziecięcej i młodzieżowej. Autorzy chcą w ten sposób zachęcić do jej czytania.

Spis treści:
 • Wyprawa po skarby języka
 • Ptaszki ćwierkają, ludzie słowa mają
 • Głoska z głoską sobie hasa, z tego słów powstaje masa
 • O wietrze szumiącym i wężu syczącym
 • Język polski chrabąszczy, tyle w nim chrzęści chrząszczy
 • Jeśli słówek nie znamy, to w słowniku szukamy
 • Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, który wyraz jest najpiękniejszy w świecie?
 • Czyja głowa wymyśla słowa?
 • Słowa używane jak ścieżki wydeptane
 • Łóżko wisi nad obrazem? Co się stało z nim tym razem?
 • Kobyła czy rumak tu leży? Od czego do zależy?
 • A kto wie, jak to się zwie?
 • Czas zmienia słów znaczenia
 • Latoś we łżykwiecie – cóż to, wiecie?
 • Bez nóg chodzi. O co chodzi?
 • Piękny ten buk nad rzeką Bug
 • Gdy boli główka lub łupie makówka
 • Dobrze wiedzieć, kiedy co powiedzieć
 • To samo, lecz inaczej, bo delikatniej raczej
 • Psiakość! Mam już dość!
 • Zaraz zaleje mnie krew! Cóż to jest za chlew?
 • Czemu Rubik ma kostkę? No to mamy zagwozdkę!
 • Co skrywają nazwiska? Prawdziwe znaleziska!
 • Swornegacie? Czy je znacie?
 • Czytaj tak albo wspak!
 • Biletów nie kupują, a i tak podróżują
 • Czy wszystko, co malutkie, jest zawsze słodziutkie?
 • O większego trudno zucha, jak był Stefek Burczymucha
 • Czary mary – akcja derywacja!
 • Części mowy znać by trzeba, w każdym zdaniu ich potrzeba