Dr Aleksandra Kalisz

Od października 2013 roku do 2017 roku zatrudniona w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, od 2017 roku pracuje w Instytucie Języka Polskiego im. I. Bajerowej. Związana także z Zakładem Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Uniwersytetu Śląskiego, członkini Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. W roku 2012 ukończyła śląską polonistykę. Pracę magisterską pt. Telewizja śniadaniowa jako gatunek ponad narodami? Analiza porównawcza europejskich wydań programu napisała pod kierunkiem dr hab. prof. UŚ Iwony Loewe. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół języka telewizji, komunikologii i socjolingwistyki. Rozprawę doktorską na temat języka telewizji tematycznej napisała również pod kierunkiem dr hab. Iwony Loewe. Prowadziła zajęcia lektoratowe z języka polskiego jako obcego m.in. w Rosji, Niemczech, Brazylii i Bułgarii. W latach 2016-2017 roku pełniła funkcję sekretarza Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.