Dr Akylaj Abylkadyr kyzy

Absolwentka filologii polskiej ze specjalizacją język polski i literatura polska w świecie. Od 2014 roku doktorantka w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, obecnie przygotowuje rozprawę doktorską pt. Postrzeganie Kirgizów i kirgiskiego świata. Na podstawie nazw kirgiskich realiów i relacji z podróży pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Tambor. Od kilku lat  współpracuje ze Szkołą oraz wspiera różne jej działania na rzecz promocji języka polskiego i polskiej kultury.