Mgr Natalia Moiseienko

Absolwentka międzynarodowych studiów polskich  o specjalności publicystyka kulturowa. Pracę magisterską pisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Kity poświęciła opisowi zaginionej przestrzeni miejskiej w historycznych kryminałach polskich i ukraińskich. Współpracuje ze Szkołą od 2014 roku. Interesuje się nowymi technologiami, których można użyć w procesie nauki języka polskiego jako obcego. Z tego właśnie zakresu pisze pracę doktorską i prowadzi szkolenia dla lektorów języka polskiego jako obcego, a także dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w Katowicach. W 2018 odbyła trzymiesięczne praktyki na Uniwersytecie w Sheffield, gdzie zajmowała się tworzeniem kursu dla nauki języka polskiego na platformie Moodle. W 2018 r. ukończyła Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego i od tego czasu trzykrotnie była członkiem komisji w państwowym egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego.