Dr Agnieszka Szol

Doktor nauk humanistycznych, były pracownik Uniwersytetu Śląskiego (adiunkt w Szkole Języka i Kultury Polskiej). Jej szczególne zainteresowanie, prócz literatury dwudziestolecia międzywojennego, budzą literatura i obyczaje staropolskie oraz historia i biografie władców Polski oraz Francji. Pracę magisterską napisała na temat związków poezji i biografii Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Rozprawę doktorską poświęciła fenomenowi twórczości Magdaleny Samozwaniec. Od 2003 r. pracuje jako lektorka języka polskiego w Turynie.