Dr Anna Guzy

Doktor nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa, psycholog, trener emisji głosu mówionego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół determinantów kompetencji językowych, emisji i higieny głosu, prawideł poprawnej wymowy, psychospołecznych korelatów jakości emisji głosu mówionego.

Ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ związana od kilku lat. Prowadziła ćwiczenia z zakresu psychologii klinicznej i rozwojowej oraz dydaktyki na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Prowadziła również warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka polskiego na Węgrzech oraz w Anglii, a także wyjazdową szkołę języka polskiego na Ukrainie.  Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ.