Dr hab. Agnieszka Piela, prof. UŚ

Doktor habilitowana nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Leksykologii i Semantyki Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół historii języka polskiego i wybranych zagadnień współczesnej polszczyzny. Śledzi ewolucję języka, przeobrażenia systemu leksykalnego i słowotwórczego, szuka śladów przeszłości w dzisiejszym języku polskim. W centrum jej zainteresowań znajduje się także frazeologia współczesna i diachroniczna oraz etymologia. Jest autorką monografii Homo scribens i homo legens w polskim słownictwie i frazeologii (Katowice 2008) oraz Pozorna tożsamość. Polskie tradycjonalizmy z semantycznym archaizmem (Katowice 2016). Prowadzi zajęcia z przemian we współczesnej polszczyźnie na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.