Dr hab. Jacek Warchala

Profesor Uniwersytetu Śląskiego, doktor habilitowany, pełnił funkcję dyrektora Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor monografii: Dialog potoczny a tekst (Katowice 1991) oraz Kategoria potoczności w języku (Katowice 2003), a także kilkudziesięciu artykułów obejmujących zagadnienia socjolingwistyki, współczesnego języka polskiego, języka środków masowego przekazu, stylistyki, teorii komunikacji społecznej i teoretycznych zagadnień manipulacji językowej. Od 1993 roku związany był z agencjami reklamowymi na terenie Niemiec i Polski, gdzie pełnił funkcje copywritera i dyrektora kreatywnego. Jako dyrektor kreatywny opracował strategie i prowadził kampanie m. in. piwa Brackiego dla browaru w Cieszynie (Grupa Żywiec); był dyrektorem agencji reklamowej Radia Bielsko i zasiadał w Radzie Programowej Radia CCM. W latach 2000–2002 pracował na stanowisku konsultanta Banku Światowego ds. public relations, komunikacji społecznej i edukacji w ramach projektu Banku Światowego pt.: „Projekt Likwidacji Skutków Powodzi i Profilaktyki Przeciwpowodziowej”. Efektem pracy było m.in. napisanie wespół z I. Gielnicką i R. Dobrowolskim podręcznika Budowanie public relations (Warszawa 2001). Prowadzi wykłady na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz zajęcia podczas letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej w Cieszynie. W ramach prowadzonych przez niego seminariów studenci-obcokrajowcy wykreowali hasła reklamowe Szkoły: Od zera do native speakera oraz Polski na granicy perfekcji.