Dr hab. Joanna Kisiel, prof. UŚ

Doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesor w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego. Tytuł doktorski uzyskała 1999 roku na podstawie rozprawy Egzystencja i poetyka. Z problemów twórczości poetyckiej Jana Lechonia. Jest autorką książek Retoryka i melancholia. O poezji Jana Lechonia (Katowice 2001), Imiona lęku. Szkice o poetach i wierszach (Katowice 2009), Chwile ulotne. O poezji Ryszarda Kapuścińskiego (Katowice 2009), współautorką Małego leksykonu kultury. Kierunki – style – tendencje (Katowice 1996). Od 1999 roku jest członkinią Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk – oddział w Katowicach. W 2002 roku otrzymała nagrodę JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-badawczą.