Dr hab. Anna Szawerna-Dyrszka, prof. UŚ

Doktor habilitowana nauk humanistycznych, pracownik Zakładu Teorii Literatury Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego. Doktorat obroniła w 1993 roku, habilitację uzyskała 2009 roku. Jest autorką dwu książek Doświadczanie czasu. O poezji Wacława Iwaniuka (Katowice 2000) oraz Śmiech katastrofisty. Teodor Bujnicki w kręgu Żagarów (Katowice 2007), a także licznych artykułów naukowych, współredaktorką tomów Żydzi w literaturze (Katowice 2003), Na boku. Pisarze teoretykami literatury?… T. 2. ( Katowice 2010). W 2005 roku otrzymała od JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego srebrną odznakę „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”.