Dr hab. prof. UŚ Joanna Dembińska-Pawelec

Doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesor w Zakładzie Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Autorka książek Światy możliwe w poezji Stanisława Barańczaka (Katowice 1999) oraz Vilanella. Od Anonima do Barańczaka (Katowice 2006), a także licznych artykułów z zakresu sztuki interpretacji.