Dr hab. Marek Pytasz, prof. UŚ

Doktor habilitowany, pracownik Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego. Zajmuje się polską literaturą współczesną, zwłaszcza emigracyjną. Pełnił funkcję dyrektora Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorem kilku rozpraw naukowych: „Nie mam recepty na zbawienie świata…”: wokół „Kronik Tygodniowych” Antoniego Słonimskiego; Kilka opowieści o niektórych dolegliwościach bycia poetą emigracyjnym i inne historie; Wygnanie – emigracja – diaspora: poeta w poszukiwaniu czytelnika, redaktorem Opowieści biblijnych, Szkolnego słownika literatury polskiej XX wieku (Katowice 2000), współredaktorem Szkolnego słownika bohaterów literatury polskiej (wspólnie z M. Kisielem), Szkolnego słownika bohaterów literatury powszechnej (przy współudziale M. Kisiela), Szkolnego słownika wiedzy o literaturze (wespół z R. Cudakiem). Prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz wykłady i seminaria dla studentów letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej w Cieszynie. Przez wiele lat był redaktorem naczelnym „Wiadomości Letniej Szkoły” oraz prowadził „Turniej Tłumaczy”.