Dr hab. Mirosława Siuciak, prof. UŚ

Doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesor w Zakładzie Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Od 2016 roku dyrektor Instytutu Języka Polskiego UŚ im. Ireny Bajerowej. W kręgu jej zainteresowań naukowych leżą takie zagadnienia, jak ewolucja systemu językowego (szczególnie w zakresie morfologii), funkcjonowanie dialogu w dawnych i współczesnych tekstach literackich, dzieje języka polskiego na Śląsku. Jest autorką monografii Kształtowanie się kategorii gramatycznej liczebnika w języku polskim (Katowice 2008), Język polskich utworów scenicznych z lat 1864–1922 (Katowice 1998) oraz współautorką książki Polszczyzna XVII wieku. Stan i przeobrażenia (Katowice 2002). Prowadzi zajęcia z zakresu praktycznej gramatyki języka polskiego z elementami gramatyki porównawczej oraz przemian we współczesnej polszczyźnie na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.