Dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prof. UŚ

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Języka Polskiego UŚ. Doktorat obroniła w 2002 roku na podstawie rozprawy poświęconej tekstom public relations. Jej zainteresowania naukowe związane są przede wszystkim z zagadnieniami dotyczącymi komunikacyjno-genologicznego statusu różnych tekstów perswazyjnych oraz wybranymi aspektami teorii tekstu, translacji, komparatystyki, kognitywizmu a także komunikacji międzykulturowej oraz tzw. lingwistyki feminologicznej. Członkini Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz Komisji Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi zajęcia z zakresu praktycznej gramatyki języka polskiego z elementami gramatyki konfrontatywnej na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.