Dr Monika Krzempek

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Pracę doktorską Semantyka czeskich wykrzykników napisała pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Gajdy. Od 2004 roku zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego we współpracy ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Od 2013 roku jest zatrudniona jako lektor w Katedrze Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. Prowadzi także kursy języka polskiego w Instytucie Polskim.Wcześniej pracowała na stanowisku asystenta w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego (2005-07), była także lektorem języka polskiego Sekcji Filologii Polskiej Katedry Slawistyki na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu (2007-2011). W roku 2012 współpracowała z Krajowym Centrum Badań Naukowych we Francji i pracowała jako lektor w międzynarodowym projekcie ORA (Open Research Area in Europe) –VILLA (Varieties of Initial Lerners in Language Acquisition). Jest autorką podręcznika do nauczania języka polskiego Słowaków Polski na A. Część II (2014) oraz kilkunastu artykułów z zakresu glottodydaktyki i językoznawstwa (semantyka kognitywna, lingwistyka korpusowa, gramatyka współczesnego języka polskiego).