Dr Romualda Piętkowa

Doktor nauk humanistycznych, starszy wykładowca w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorką monografii Funkcje wyrażeń werbalizujących kategorie przestrzenne. Na materiale współczesnej poezji polskiej (Katowice 1989) oraz licznych artykułów poświęconych m.in. językowi wierszy Jana Lechonia, Stanisława Balińskiego, księdza Jana Twardowskiego, Anny Kamieńskiej oraz poezji najnowszej. Zajmuje się relacjami między językiem a kulturą, stylistyką i pragmatyką, przemianami dyskursu naukowego i urzędowego. W obszarze jej zainteresowań znajduje się również glottodydaktyka. Jest członkinią Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Od wielu lat współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ. Prowadzi zajęcia z zakresu językowego obrazu świata, a także kultury języka oraz norm zachowań językowych na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. W roku 2002 brała udział w programie ModimNet (kurs multimedialny języka polskiego jako obcego dla frankofonów), który został uhonorowany Certyfikatem EUROPEAN LABEL za nowatorskie inicjatywy w nauczaniu języków obcych przyznanym przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Komisję Europejską.