Mgr Agata Rudzińska

Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim (specjalność filmoznawstwo). W latach 2014-2018 zatrudniona w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ w charakterze wykładowcy. Pracę magisterską pt. Wyznaczniki gatunkowe komedii Stanisława Barei napisała pod kierunkiem dr. Jakuba Zajdla. Jest również absolwentką Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w Katowicach. Dwa lata pracowała w charakterze lektora języka polskiego jako obcego na Kazachskim Uniwersytecie Stosunków Międzynarodowych i Języków Obcych im. Abyłaj Chana w Ałmaty w Kazachstanie. Prowadziła zajęcia lektoratowe, wykłady i seminaria w zagranicznych ośrodkach akademickich m.in. w Brazylii, Indonezji, Malezji, Kazachstanie, Rosji, Chorwacji i Kanadzie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół następujących zagadnień: film (szczególnie polski), teatr, teatr telewizji oraz nauczanie języka polskiego jako obcego.