Prof. dr hab. Ewa Jaskóła

Profesor doktor habilitowana, kierownik Katedry Dydaktyki Literatury Polskiej i Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Od początku swej kariery naukowej interesuje się problemami literatury i dydaktyki. Sprawność interpretacyjną i świadomość literaturoznawczą uznaje za podstawę działań dydaktycznych nauczyciela języka polskiego w szkole. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajduje się poezja dwudziestowieczna i jej literacko-kulturowy dialog z tradycją. Dokonując eksploracji poezji współczesnej, prezentuje różne możliwości przekładu wiedzy historyczno- i teoretycznoliterackiej na szkolną dydaktykę. Jest autorką kilku książek: Poetyckie podróże Stanisława Balińskiego (Katowice 1988), Od poezji kosmosu do poezji czasu. Studium o twórczości Stanisława Ciesielczuka (Katowice 1997), Od Bogurodzicy do poezji Szymborskiej. Historia literatury (Warszawa–Chicago 2001), „Kto to był”. Żona Lota w poezji XX wieku, czyli rozbijanie stereotypu (Katowice 2006) oraz wielu artykułów, studiów i rozpraw naukowych. Była koordynatorem projektu UE „Slavic Network. Słowiańska integracja językowo-kulturowa” w ramach programu Socrates-Lingua we współpracy z Uniwersytetami w Ołomuńcu, Bratysławie, Sofii, Lublanie i Halle. Prowadzi zajęcia z zakresu nauczania literatury polskiej wśród cudzoziemców na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.