Prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka

Profesor zwyczajny doktor habilitowany, pracuje w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego i pełni funkcję jego dyrektora od 2012 roku. W latach 1985–1986 pracował również na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i jednocześnie pełnił obowiązki kierownika Zakładu Historii i Teorii Filmu UŚ, a w latach 1990–1994 był kierownikiem tegoż zakładu, współtworząc śląskie filmoznawstwo i medioznawstwo. W latach 1987–1989 pracował w rzymskim uniwersytecie „La Sapienza”. Od 1990 do 1996 roku był dziekanem Wydziału Filologicznego UŚ, a od 1996 do 2005 dyrektorem Instytutu Nauk o Kulturze. W latach 1998– 2006 był dyrektorem Instytutu Górnośląskiego w Katowicach. W latach 2003–2007 pracował na stanowisku profesora w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach. Od 2007 roku pracuje na stanowisku profesora w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej. Jest członkiem Komitetu Nauk o Kulturze PAN. Jego zainteresowania naukowe to: edukacja medialna, filmoznawstwo, komunikacja kulturowa, medioznawstwo. Jest autorem kilku monografii naukowych, mi. in. Czas przyszły niedokonany – o włoskiej sztuce futurystycznej, Inspiracje plastyczne w twórczości filmowej i telewizyjnej Andrzeja Wajdy; O zmianie zachowań komunikacyjnych: konsumenci w nowych sytuacjach audiowizualnych oraz ponad 200 artykułów naukowych. Współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ od samego początku jej istnienia, prowadząc zajęcia z wybranych zagadnień kultury polskiej na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz wykłady z historii filmu polskiego na letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej w Cieszynie.