Historyczne ścieżki i muzyczne tropy – obóz edukacyjny dla młodzieży polonijnej

Projekt „Historyczne ścieżki i muzyczne tropy – obóz edukacyjny dla młodzieży polonijnej” zakłada organizację i przeprowadzenie wakacyjnego obozu edukacyjnego dla młodzieży polonijnej i osób zainteresowanych wiedzą o naszym kraju ze szczególnym uwzględnieniem treści związanych z polską historią, ważnymi i przełomowymi dla Polaków wydarzeniami z uwypukleniem okresu powstań śląskich oraz II wojny światowej, ale z wyraźnym wskazaniem wcześniejszych okresów historii Polski i ich udziałem w tworzeniu dóbr polskiej kultury. Ważnymi punktami skupiającymi niektóre wydarzenia będą dwie rocznice: 100-lecie urodzin Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i 200-lecie urodzin Stanisława Moniuszki. Do udziału w zajęciach polonistycznych z ośrodków poza Polską zostały zaproszone osoby z następujących krajów: Argentyna, Białoruś, Brazylia, Gruzja, Kazachstan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, USA – łącznie 45 osób w wieku licealnym i studenckim oraz osób starszych aktywnie działających na rzecz polskości w miejscach swego zamieszkania.

Poszczególne działania w ramach projektu pozwolą uczestnikom pogłębić wiedzę o Polsce – o jej historii i wpływie dawnych wydarzeń na współczesność oraz pozwolą sprawdzić trwałość wcześniejszych tekstów kultury we współczesności. Celem działań jest również podniesienie umiejętności posługiwania się językiem polskim. Ważnym aspektem pobytu w Polsce będzie rozwinięcie umiejętności współpracy, samodzielności, postawy koleżeństwa oraz integracja z młodymi Polakami (studentami, licealistami, dziećmi), którzy w ramach wolontariatu uczestniczyć będą regularnie w językowych zajęciach tandemowych, we wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez kulturalnych (poetyckich, tanecznych, wokalnych, filmowych, konkursach itp.) i sportowych. Różne aktywności proponowane uczestnikom wzmocnią poczucie więzi z Polską, rozwiną refleksję nad własną tożsamością, nad zróżnicowaniami kulturowymi, pozwolą kształtować postawy wzajemnej tolerancji.

 

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku