Kanada

Warsztaty językowo-kulturowe w Kanadzie

W dniach 17 – 28 września w Kanadzie trwały zajęcia, konwersatoria i seminaria prowadzone w ramach projektu „Jak i dlaczego warto uczyć się Polski i polskiego – wyjazdowe warsztaty języka polskiego”. Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej reprezentowały wykładowczynie Uniwersytetu Śląskiego: dr Karolina Jędrych z Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej oraz mgr Katarzyna Niesporek z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego. Zajęcia odbyły się w dwóch kanadyjskich miastach: w Vancouver i Edmonton. W Vancouver wykładowczynie gościły m.in. w polskiej Szkole św. Kazimierza. Po zajęciach dla dzieci i młodzieży odbył się panel metodyczny skierowany do nauczycieli, w czasie którego zaprezentowane zostały m.in. najnowsze pomoce naukowe do nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego oraz polskiej kultury oraz omówione prowadzone zajęcia i lekcje pokazowe. Celem spotkania była wymiana myśli dydaktycznej między wykładowcami. Dalszym i właściwym celem podróży było Edmonton, gdzie przeprowadzone zostały warsztaty dla młodzieży i dorosłych uczących się języka polskiego, a także cykl spotkań z nauczycielami i przedstawicielami miejscowej Polonii. Projekt prowadzony jest przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

W dniach od 17 do 28 września 2015 roku w Kanadzie zostały przeprowadzone zajęcia w ramach projektu Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ „Jak i dlaczego warto uczyć się Polski i polskiego – wyjazdowe warsztaty języka polskiego”. Projekt realizowany jest przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Warsztaty, seminaria i konwersatoria w Vancouver i Edmonton prowadziły wykładowczynie Uniwersytetu Śląskiego: dr Karolina Jędrych z Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej oraz mgr Katarzyna Niesporek z Zakładu Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego.

Pierwszą placówką, jaką odwiedziły przedstawicielki Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej, była Szkoła im. św. Kazimierza w Vancouver. Wykładowczynie poprowadziły w niej zajęcia z języka polskiego w klasach pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej i szóstej oraz w zerówce, korzystając z pomocy dydaktycznych opracowanych przez pracowników Szkoły Języka i Kultury Polskiej. Dr Karolina Jędrych i mgr Katarzyna Niesporek miały także okazję spotkać się z najmłodszymi uczniami szkoły. Wspólnie, wprowadzając różne metody aktywizujące, nauczyły dzieci odpowiadać na proste pytania: „Jak masz na imię?”, „Ile masz lat?”, „Jak ona/on ma na imię?”, „Ile ona/on ma lat?”. Do zabawy – śpiewania piosenek z pokazywaniem – chętnie włączyli się także pracownicy i nauczyciele.

Po lekcjach pokazowych dr Karolina Jędrych oraz mgr Katarzyna Niesporek spotkały się z nauczycielami języka polskiego. W spotkaniu uczestniczyli nie tylko pracownicy Szkoły im. św. Kazimierza, ale także pedagodzy z Surrey, Kelowny i Victorii. Panel metodyczny był okazją do prezentacji podręczników dla dzieci i młodzieży polonijnej, ale także wymiany myśli i spostrzeżeń na temat strategii i technik pracy stosowanych w nauczaniu języka polskiego dla cudzoziemców. W spotkaniu wzięła również udział pani Joanna Olendzka z Konsulatu Generalnego RP w Vancouver.

(O warsztatach metodycznych w Vancouver można przeczytać na stronie Konsulatu Generalnego RP:
http://vancouver.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/warsztaty;jsessionid=5BDD8AD41C87F16FA56EB02113A2FB56.cmsap5p)

W Edmonton reprezentantki Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej prowadziły zajęcia przede wszystkim na University of Alberta, gdzie w czasie ich pobytu odbywał się Tydzień Kultury Polskiej zorganizowany przez Wirth Institute for Austrian and Central European Studies. Tydzień Polski w Edmonton był okazją do wysłuchania wykładu prof. Marka Haltofa z Northern Michigan University oraz Marcina Bosackiego, ambasadora Polski w Kanadzie. Wykładowczynie poprowadziły cykl zajęć seminaryjno-konwersatoryjnych dla studentów tamtejszej uczelni. W ramach Tygodnia Kultury Polskiej zaplanowano wystąpienie dr Karoliny Jędrych prezentujące studentom i pracownikom University of Alberta założenia prowadzonego projektu oraz działalność Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.

Wykładowczynie z Polski udały się również do St. Basil’s Junior High School, gdzie 30% zajęć realizowanych jest w języku polskim. W szkole tej zostały przeprowadzone lekcje pokazowe – z klasą drugą, piątą i ósmą. W ramach lekcji uczniowie mieli okazję poznać twórczość polskich poetów, piątoklasiści z kolei uczestniczyli w lekcji zaznajamiającej ich z kulturą Śląsk.. Po zajęciach z uczniami miały miejsce warsztaty metodyczne i panel dyskusyjny z nauczycielami języka polskiego. Reprezentantki z Polski zaprezentowały podręczniki do nauki języka polskiego dla cudzoziemców, scenariusze zajęć dla najmłodszych dzieci oraz inne pomoce naukowe, m.in. serię Czytaj po polsku.

Ostatnie lekcje języka polskiego przeprowadzone przez wykładowczynie związane ze Stowarzyszeniem Szkoły Języka i Kultury Polskiej odbyły się w polskich szkołach – im. Marii Chrzanowskiej (gdzie w lekcji dr Karoliny Jędrych wzięli udział uczniowie klas szóstych, siódmych i ósmych) oraz im. Henryka Sienkiewicza (w której mgr Katarzyna Niesporek poprowadziła zajęcia z klasami drugą, trzecią i czwartą).

Accessibility