USA

W ramach projektu „Metodyczna podróż z językiem polskim – wyjazdowe warsztaty polonistyczne” dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek z Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej mgr Kinga Groszewska ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w dniach 11-22 października 2018 roku poprowadziły w szkołach polonijnych w Stanach Zjednoczonych cykl zajęć dydaktycznych.  Poprowadzone przez wykładowczynie zajęcia to: warsztaty metodyczne dla nauczycieli, pokazowe lekcje języka polskiego oraz spotkania dydaktyczne dla rodziców dzieci polonijnych.

W pierwszej ze szkół − Polskiej Szkole przy Parafii św. Stanisława w Portland w stanie Oregon − wykładowczynie miały okazję poprowadzić zajęcia językowe dla uczniów w kilku kategoriach wiekowych: 3-5 lat, 5-8 lat, 8-12 lat. Pokazowym lekcjom języka polskiego towarzyszyły warsztaty dla nauczycieli języka polskiego oraz rodziców uczniów uczęszczających do polskiej szkoły. Spotkania metodyczne były poświęcone sposobom motywowania uczniów do czytania, wykorzystaniu piosenek na lekcjach języka polskiego  jako obcego/drugiego oraz efektywności pracy nauczycieli i rodziców wspierających swe dzieci w nauce języka. Dopełnieniem pobytu w Portland było spotkanie z Polonią amerykańską dotyczące zmian w koncepcji polskiego szkolnictwa i metod nauczania.

Kolejnym przystankiem podczas dydaktyczno-metodycznej wyprawy była Szkoła Języka Polskiego „Razem” w Salt Lake City w stanie Utah, w której poprowadzono zajęcia w następujących grupach: początkującej (język polski od podstaw), przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz zaawansowanej. W lekcjach uczestniczyli również nauczyciele i rodzice uczniów, którzy po obejrzeniu zajęć mieli okazję porozmawiać z prowadzącymi o metodach uczenia języka polskiego jako obcego oraz sposobach ich dostosowywania do poziomu znajomości języka i wieku uczniów. W szkole obyły się również warsztaty dla nauczycieli poświęcone innowacyjnym metodom nauczania, wykorzystaniu gier i zabaw dydaktycznych w procesie edukacyjnym, najnowszej polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży oraz sposobom organizowania poprawnych pod względem metodycznym lekcji inspirowanych atrakcyjnymi dla uczniów tekstami literackimi.

Ostatnią placówką odwiedzoną przez wykładowczynie była Polska Szkoła przy kościele św. Józefa w Denver w stanie Colorado, w której przeprowadzono zajęcia językowe w czterech grupach uczniów w następujących kategoriach wiekowych: 3-5 lat, 5-8 lat, 8-11 lat oraz 11-14 lat. Lekcje, w których uczestniczyli również nauczyciele, zostały poprzedzone warsztatami adresowanymi do pracowników szkoły. Spotkanie z nauczycielami zostało poświęcone zaprezentowaniu i przećwiczeniu innowacyjnych metod nauczania języka polskiego jako obcego oraz wykładowi na temat motywowania do czytania, zakończonego pogadanką dotyczącą sposobu doboru lektur oraz opracowywania lekcji na ich podstawie. Pobyt w Denver zakończyło dwugodzinne spotkanie z rodzicami uczniów uczęszczających do polskiej szkoły, podczas którego przedstawiono trudności w nauczaniu języka polskiego jako obcego i sposoby ich pokonywania.

Zadanie współfinansowane jest w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku.

 

Accessibility