Pana Cogito poszukiwania języka ojczystego

Projekt Pana Cogito poszukiwania języka ojczystego zakłada realizację „Sprawdzianu z polskiego” i „Turnieju Tłumaczy” poświęconych Zbigniewowi Herbertowi.
  Sprawdzian z polskiego to międzynarodowy konkurs ortograficzno-translatorski przeznaczony dla miłośników języka polskiego: cudzoziemców goszczących w Polsce, przedstawicieli Polonii, studentów letnich szkół, przedstawicieli środowisk polonistycznych i polonijnych, nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski, pracowników naukowych zagranicznych polonistyk i slawistyk, tłumaczy, animatorów kultury polskiej oraz dziennikarzy polonijnych. Celem projektu jest promocja szeroko pojętej kultury języka polskiego wśród osób uczących się języka polskiego jako drugiego (lub obcego), pragnienie obudzenia wśród osób polskiego pochodzenia motywacji do pogłębiania wiedzy o pięknie języka polskiego, także poetyckiego. Połączenie konkursu z warsztatami pisania i tłumaczenia wierszy Herberta umożliwić ma poznanie i zrozumienie jego twórczości, co najpełniej zrealizuje się w ojczyźnie poety.

Sprawdzian z polskiego 2016
Turniej Tłumaczy 2016
Warsztaty i seminaria językowo-kulturowe
Promocja twórczości poetyckiej Zbigniewa Herberta
Herbertiada

Piszą o nas:
Sprawdzian z polskiego
Letnia Szkoła Języka Polskiego 2016: W Cieszynie 200 obcokrajowców będzie się uczyło mówić po polsku
Polski dla obcokrajowców
Cieszyn: studenci z całego świat nauczą się polskiego
Blisko 200 zagranicznych gości w Cieszynie
XXVI letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej
Cieszyn: Szkoła języka polskiego
XXVI letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej 31.07-28.08
XXVI letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej
XXVI letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej
XXVI letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej
Obcokrajowcy znowu będą uczyć się języka polskiego
Cieszyn: 200 gości z całego świata będzie się uczyło języka polskiego
Cieszyn: Szkoła języka polskiego